uzmanasorun

Skolyoz için yüzme önermek ne kadar doğru?

Skolyoz için yüzme önermek ne kadar doğru?

Skolyoz (Omurga Eğriliği) durumunda kişilerin mevcut gövde kaslarına ait kuvvetin yetersizliğini ve gövde ağırlık aktarımlarındaki dengesizliği zaten biliyoruz. Bu sebeplerden dolayı yıllarca tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu konuda çalışan sağlık otoriteleri yüzmeyi, sıkça önermekteydi.

2012 International Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment(SOSORT)da  spor aktivitelerinin  faydalarını vurgulamakla beraber sporun bir tedavi olarak kabul edilemeyeceğini de açıkça belirtmektedir. Buna karşılık, uzun yıllar boyunca yüzme tam ve kapsamlı bir spor olarak kabul edildi ve omurga deformiteleri için özel bir tedavi olarak birçok uzman tarafından reçete edildi.

Yüzme neden Skolyoz için faydalı olabilir?

Birçok otoriteye göre skolyozun ilerlemesinde ve gelişiminde gravitenin(yerçekimi ağırlığı) rolü vardır. Hatta Skolyoz ile mücadele etmek için  Antik çağlarda bile Hipokrat, merdiven ve bar kullanımları ile kişileri tedavi amacıyla asmaya çalıştı. Yerçekimine karşı tüm gövdeyi dik konumda yerleştirmeye çalışmak yani yük aktarmak yerine yüzme gibi yerçekiminin elimine edildiği aktivitelerin skolyoz üzerine olumlu etkisinin olabileceği düşünüldü.

Fizyoterapistler de Skolyoza Spesifik olarak uygulanan Schroth egzersizlerine ek olarak yüzme aktivitelerini önerir. Bu konuda yapılan bilimsel çalışmaları incelediğimizde ise bütün teorilere rağmen yüzmenin skolyozu tedavi edilebildiği ya da eğriliğin ilerlemesini durdurduğuna dair bir kanıta rastlayamıyoruz.  Hatta bu konuda İtalya’da 2015 yılında yapılan bir çalışmaya göre de; yüzme sporunun skolyoz üzerine olumsuz sonuçları arttırabileceği tespit edilmiş bulunuyor. (Swimming and Spinal Deformities: A Cross-Sectional Study 2015 Negrini)

112 profesyonel yüzücünün bulunduğu toplam  329  çocuk ile yapılan bu çalışmaya göre, çalışmaya katılan erkek yüzücüler ile diğer yüzücü olmayan erkek çocukları arasında anlamlı bir fark görülmedi. Ancak çalışmaya katılan profesyonel kız yüzücülerde, yüzücü olmayan diğer kız çocuklarına göre göğüs kafesini içine alan sırt kısmına ait toraks rotasyonunda belirgin bir fark saptandı. Skolyozun en bilinen belirtisi olan toraks asimetrisi yani göğüs kafesinde karşılaştığımız dönme rotasyonun (hump) profesyonel kız yüzücülerde görülme riskinin daha yüksek olduğu kaydedildi. 

Çalışmanın sonucuna göre hafta da 2 saati aşan ve rekabet içeren yüzme aktivitesinin, skolyozun(omurga eğriliği) kötüleşmesi bakımından büyük bir risk oluşturduğu belirtilmiştir.  Bu çalışmaya ek olarak, yapılan tüm çalışmaların genel bir değerlendirmesine bakacak olursak, yüzmenin skolyoz gibi bir deformitenin varlığında tedavi yerine geçebilecek şekilde önerilmesinin yanlış olduğunu görebiliyoruz. Skolyozun kötü gidişini durdurabilmek için öncelikli önerimiz Skolyoza Spesifik Egzersiz yaklaşımı olan Üç boyutlu Schroth egzersizleridir. Bunun yanı sıra hafta da 2 saat olarak yapılacak yüzme aktivitesi de önerilebilir.

Yüzme sporunda Skolyoz için hangi Stili yüzmeliyim? 

Bu da en çok merak edilen sorulardan biridir. Yapılan bir başka çalışmaya göre de kadın ve erkek fark etmeksizin skolyozu olumlu yada olumsuz özellikle etkileyen bir yüzme stili bulunmamıştır. Kişinin keyif alarak sürdürebildiği stil seçimini öneriyoruz. Sonuç olarak hiçbir aktivite yapılmamasındansa hafta da 2 saat keyif alarak  yüzmeniz elbette daha faydalı olacaktır. 

Fzt. Ebru Özdemir

ISST-BSPTS Schroth Terapisti

Comments are closed

× İletişime Geçin